Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90802
Τίτλος
Ανάκτηση Φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
COLES SANDRA ALA., ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑ., ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ., ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ., ΤΟΛΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ.