Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90808
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (β' φάση): Διερεύνηση του τρόπου ενσωμάτωσης των αυθόρμητων μουσικών αντιδράσεων του παιδιόυ προσχολικής ηλικίας σε δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες στην τάξη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες