Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90809
Τίτλος
Ολοκληρωμένη αξιοποίηση ανακύκλωσης πλαστικών φιαλών από ΡΕΤ.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΧΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ., ΣΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥ.