Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90811
Τίτλος στα Ελληνικά
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης λεωφορειακών γραμμών
Τίτλος στα Αγγλικά
A unified information system for productivity and customer service improvement in the Public Transportation Companies
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Ημερομηνία έναρξης
28 - 4 - 2014
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.