Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90833
Τίτλος
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου υπολογιστικού εργαλείου βέλτιστης διαχείρισης γνώσης και χρονοπρογραμματισμού παραγωγής σε βιομηχανίες γαλακτοκομικών προιόντων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.