Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
90838
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ευφυία, την Εξόρυξη και την Σημασιολογία στον Παγκόσμιο Ιστό
Τίτλος στα Αγγλικά
4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Sematics (WIMS 2014)
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια | Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
26 - 2 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 1 - 2015
Κατάσταση
Λήξη Οικονομικού Αντικειμένου