Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90840
Τίτλος
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ- Μονάδα Παθολογίας Πτηνών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
21 - 3 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ.