Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90843
Τίτλος
EMERALD: Προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη για την καταγραφή της συμμόρφωσης και της ανοχής του έτοιμου συνδυασμού Περινδοπρίλης/Αμλοδιπίνης, στην καθημερινή κλινική πράξη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες