Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90864
Τίτλος
Διεθνες Συνέδριο EUFOAM 2014
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ., ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝ., ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟ.