Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9091
Τίτλος
Σχεδιασμός ενεργειακών διεργασιών, ανάλυση κύκλου ζωής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑ., ΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ.