Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90913
Τίτλος
Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός πολυμερικών υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
1 - 3 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚ.