Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90923
Τίτλος
Υπηρεσία απόθεσης & τεκμηρίωσης γεωγραφικών & κοινωνικοοικονομικών δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 2 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
12 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩ., ΞΙΦΙΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΥΣ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΑΝ.