Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90925
Τίτλος
Μελέτη για το Σχεδιασμό Ψηφιακού Ραδιο-Δικτύου Δεδομένων και Φωνής για τη Διαχείριρση σε Πραγματικό Χρόνο Στόλου Επιβατικών Οχημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
4 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜ.