Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90936
Τίτλος
Πολυμορφισμοί του γονιδίου ITPA (&ABC B1/P-gp) και αναιμία στη θεραπεία ασθενών με ηπατίτιδα C (τριθεραπεία και διθεραπεία- κλασσική θεραπεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
20 - 1 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ., ΠΑΝΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ.