Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91008
Τίτλος
Ο ρόλος τροφικών παραγόντων και μορίων μεσοκυττάριας ουσίας στην αναγέννηση επιθηλιακών κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων. Πειραματική μελέτη σε μοντέλο νεφρικής ισχαιμίας - επαναιμάτωσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
1 - 4 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΠΑΝΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες