Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91018
Τίτλος
Εποπτεία κκαι αξιολόγηση της κατάστασης της διατήρισης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας που ανήκουν στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
2 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΝΤΙΣΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟ., ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ., ΠΕΤΡΙΚΗ ΟΛΓΑ ΧΡΗ., ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟ.