Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91027
Τίτλος
Μελέτη της συσχέτισης των γονιδίων της GPIα και του PAI-1 με τη θρόμβωση σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
21 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες