Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91067
Τίτλος
Σύστημα πολυγλωσσικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης με βάση τις δεξιότητες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, ERASMUS+
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2017
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ., ΜΗΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜ.