Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91068
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη βελτίωση της ακουστικής στους χώρους του Cedefop
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, TENDERS
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
5 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ.