Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91091
Τίτλος
Σχεδιασμός και Κατασκευή Τρισδιάστατων Αντικειμένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες