Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91105
Τίτλος
Ανάπτυξη θερμοευαίσθητων πολυμερών ως κατάλληλων φορέων για ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥ., ΜΟΝΕ ΜΑΡΙΖΑ ΘΟΔ., ΜΠΟΥΛΙΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣ., ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΣ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧ., ΣΕΡΕΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΖ., ΣΙΑΦΑΚΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑ., ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚ., ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣ.