Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91108
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη διάρκειας 52 εβδομάδων του υποδόριου secukinumab με στόχο την επίδειξη αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την εκτίμηση του δείκτη έκτασης και σοβαρότητας της ψωρίασης στις 16 εβδομάδες θεραπείας συγκριτικά με το ustekinumab, και την εκτίμηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας σε άτομα με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες