Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91112
Τίτλος
Υλοποίηση προγράμματος με θέμα "Σεμινάριο παιδο - οφθαλμολογίας για μη - οφθαλμιάτρους"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΑΥΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες