Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91115
Τίτλος
Αξιολόγηση/ ταξινόμηση της χημικής κατάστασης των επιφανειακών (εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών και παράκτιων) υδατικών συστημάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EC)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ.