Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91130
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και ιδιαίτερα στους τομείς της Ανάλυσης του ΗΕΓραφικού σήματος με προηγμένες μαθηματικές μεθόδους και σε συνδυασμό με καινοτόμες νευροφυσιολογικές τεχνικές όπως ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός.
Τίτλος στα Αγγλικά
Development of research activities of the Laboratory of Clinical Neurophysiology AUTH in AHEPA Hospital and particulary in the analysis of electro- brain- grafical signal with advanced mathematical methods in combination with neurophysiological techniques such as Transcranial magnetic stimulation.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
10 - 3 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες