Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91149
Τίτλος
OPTImIzE QoL: Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της επίδρασης της Ιβαμπραδίνης στην ποιότητα ζωής Ελληνικού πληθυσμού ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Συστολική Δυσλειτουργεία της Καρδιακής Κοιλίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
29 - 9 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες