Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91158
Τίτλος στα Ελληνικά
Πλαίσιο σεισμικής παρακολούθησης και τρωτότητας για την πολιτική προστασία
Τίτλος στα Αγγλικά
Seismic monitoring and vulnerability framework for civil protection
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2015
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑ., ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ., ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΠΑΝ.