Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91178
Τίτλος
MARE.14 Υλικά και τεχνικές για την αποκατάσταση μνημείων. Αρχές Συμβατότητας, ανθεκτικότητας, αειφορίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.