Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91188
Τίτλος στα Ελληνικά
ΜΙα πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και φαρμακοκινητικής της δαπτομυκίνης έναντι δραστικού παράγοντα σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία αιματογενη οστεομυελίτιδα λόγω θετικών κατά GRAM οργανισμών
Τίτλος στα Αγγλικά
A multicenter, randomized, double-blind comparative study to evaluate the efficacy, safety and farmacokinetics of Daptomycin versus active comparator osteomyelitis due to Gram-Positive organisms
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
15 - 1 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες