Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91188
Τίτλος
ΜΙα πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και φαρμακοκινητικής της δαπτομυκίνης έναντι δραστικού παράγοντα σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία αιματογενη οστεομυελίτιδα λόγω θετικών κατά GRAM οργανισμών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 1 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες