Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91214
Τίτλος
Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στη ΝΑ Ευρώπη: διατροπικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
29 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες