Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91226
Τίτλος
Ανάθεση διδασκαλίας στο μάθημα " Σχολική Μονάδα: Κλίμα, Κουλτούρα και Επικοινωνία"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
17 - 2 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες