Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91232
Τίτλος
Συγγραφή επιστημονικού εγχειριδίου με θέμα: " Διαχείριση ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλούνται από τη χορηγία αντι-αγγειογενετικών παραγόντων σε ασθενείς με καρκίνο"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 3 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
10 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες