Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91234
Τίτλος στα Ελληνικά
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στην ΠΣ: η θέση της οξαλοξικής γλατιραμέρης σε αυτόν.
Τίτλος στα Αγγλικά
Treatment algorithm in Multiple Sclerosis: the role of glatiramer acetate.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
28 - 4 - 2014
Ημερομηνία λήξης
27 - 5 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες