Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91234
Τίτλος
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος στην ΠΣ: η θέση της οξαλοξικής γλατιραμέρης σε αυτόν.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 4 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
27 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες