Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91235
Τίτλος
Παρακολούθηση τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων της ΠΕ Ροδόπης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
18 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες