Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91264
Τίτλος στα Ελληνικά
Η ολανζαπίνη στην καθιερωμένη κλινική πρακτική. 6-μηνη παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
Τίτλος στα Αγγλικά
VIOLET study: eVAluatIon of OLanzapine treatmEnT.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
29 - 5 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2014
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΜ.