Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91288
Τίτλος στα Ελληνικά
Παρακολούθηση της Σύστασης της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος
Τίτλος στα Αγγλικά
Monitoring Atmospheric Composition and Climate
Πλαισιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Industrial Leadership, Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)
Ημερομηνία έναρξης
1 - 8 - 2014
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.