Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91296
Τίτλος
Πειραματική διάταξη σταθεροποίησης και λογισμικό διόρθωσης μετρήσεων που υλοποιούνται υπό συνθήκες μεταβαλλόμενης θέσης των συσκευών μέτρησης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑ., ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ., ΣΤΑΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ., ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΑΘΑ., ΤΙΦΚΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.