Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91308
Τίτλος
Διερεύνηση της εφαρμογής σε εργαστηριακή κλίμακα του διοξειδίου του χλωρίου και του όζοντος στο νερό ψύξης (chiller) στο μικροβιολογικό φορτίο των πουλερικών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
4 - 8 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ., ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ.