Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91313
Τίτλος
Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων και Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΠΑΒΕΤ 2013
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ., ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜ., ΜΑΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡ., ΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ.