Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91325
Τίτλος
Ομιλία με θέμα " 2003- 2013, 10 χρόνια οστεοαναβολική θεραπεία στην Ελλάδα"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 11 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΤΟΥΠΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες