Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91334
Τίτλος
Παροχή συμβουλών επιστημονικού συντονισμού, αξιολογήσεων και συνθετικών εισηγήσεων σχετικά με την εποπτεία και την αξιολόγηση: (α) της Μελέτης 2 "Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα" και (β) των σχετικών με θέματα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων, παραδοτέων που θα δοθούν από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
2 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΣΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ.