Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91335
Τίτλος
Παροχή συμβουλών επιστημονικού συντονισμού, αξιολογήσεων και συνθετικών εισηγήσεων σχετικών με την εποπτεία και την αξιολόγηση: (α) της Μελέτης 3 " Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα" και (β) των σχετικών με θέματα εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας, παραδοτέων που θα δοθούν από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 6 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
2 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ.