Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91337
Τίτλος
Προσαρμογή των μονάδων εκτροφής πειραματόζωων του Τμήματος Βιολογίας στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες