Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91339
Τίτλος
Σύγκριση του αναλόγου του Oxyntomodulin, LY2944876, με άπαξ εβδομαδιαίως χορηγούμενη εξενατίδη και με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΙΩΑ., ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ., ΤΣΕΚΜΕΚΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΘΑ.