Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91346
Τίτλος
Λοιμώξεις από gram(+) παθογόνα σε αιμοκαθαιρόμενους και μεταμοσχευμένους ασθενείς. Ποιος ο ρόλος της δαπτομυκίνης σήμερα?
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες