Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9135
Τίτλος
Κάρτα βιβλιοθήκης τμήματος Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες