Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91373
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (α' φάση): Κοινωνικοοικονομικες επιδρασεις στον αγροτικό χώρο από τη χρήση ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔ., ΧΟΥΣΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕ.