Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91389
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης FID-MC-B034 (C). Σύνδρομο μετά την ένεση σε ασθενείς με σχιζοφρένεια που λαμβάνουν ένεση Ολανζαπίνης μακράς δράσης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες