Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91397
Τίτλος
Μια φάση 2/3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (Μέρος Α) και διπλά τυφλή, με χρήση διπλού εικονικού φαρμάκου, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο (Μέρος Β) μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του RPC1063 χορηγούμενου από του στόματος σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα σκληρυνση κατά πλάκας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥ.