Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91398
Τίτλος
ΔΡΑΣΗ Γ: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών (α' φάση): Η χρήση της τεχνολογίας eye-tracking για την μελέτη της επίδρασης των σημειωτικών στοιχείων στην ανάγνωση διαφημίσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 7 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΥΙΟΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΩΜ., ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΟΛ., ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΛΕ.